0317 314 695 info@rees-renkum.nl

Disclaimer

Disclaimer voor www.rees-renkum.nl
Rees Renkum verleent u hierbij toegang tot www.rees-renkum.nl (“de Website”) enpubliceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Rees Renkum behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan tepassen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoevendoen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als eenconcreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleengesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van deWebsite.

Beperkteaansprakelijkheid
Rees Renkum spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk teactualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijkdat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm vangarantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk momentwijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rees Renkum.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- enprogrammeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geenaansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis vandergelijke fouten.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites ofdiensten van derden kan Rees Renkum nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ReesRenkum.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niettoegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rees Renkum, behoudens enslechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht),tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.