Privacyverklaring

Privacyverklaring Rees-Renkum

Je privacy is voor Rees-Renkum van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op rees-renkum.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Rees-Renkum.

Formulieren op website
Met het contactformulier kun je ons een bericht sturen en via het offerteformulier kun je een offerte aanvragen.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Je kunt op onze website ook solliciteren op een openstaande vacature. Hiervoor ontvangen wij je naam, e-mailadres, telefoonnummer, motivatie en CV. Deze gegevens gebruiken we om contact op te nemen voor een eventueel sollicitatiegesprek.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze website of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen datje gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan enletten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaringaanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuweversies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

• het laten corrigeren van fouten

• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

• intrekken van toestemming

• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de AutoriteitPersoonsgegevens.

Contactgegevens
Rees-Renkum
Energieweg 4-2
6871 KB Renkum

0317 314 695
info@rees-renkum.nl